Pork shank, boneless, rind on – 500 gr – Đùi heo không xương (chân giò)

Price per 500 gr.

700 gr – 1.3 kg/ pack of 1 or 2 boneless shanks.

Category: Tag:

125,000 VNĐ