Sau khi nhận được đơn hàng của Anh/Chị, Tự Nhiên Việt Nam sẽ xác nhận.

  • Tình trạng hàng hóa còn – hết, khối lượng chính xác nếu có
  • Tổng giá trị thanh toán, phí vận chuyển nếu có
  • Thông tin giao hàng
  • Bất cứ thay đổi nào về sản phẩm, giá cả nhưng chưa được cập nhật, thông báo trên website Tự Nhiên Việt Nam

Do đó, Anh/Chị vui lòng đừng bỏ quên điện thoại và email lâu quá mà lỡ mất thông tin xác nhận này ạ.

Leave your comment